แผ่นไม้อัดยาง ดัดโค้ง ด้านยาว สีแดง 6 มม.

810 บาท

ลวดลาย/ดีไซน์: ลายไม้
สีหลัก (สีพื้น): สีขาว
รัศมีดัดโค้งต่ำสุด: 10 ซม.

ขนาด W 1,220 x L 2,440 x H 4 มิลลิเมตร

วัสดุพื้นฐานไม้ยูคาลิปตัส,ไม้ยางแดง
การรับรองมาตรฐานสากลและรางวัลอนุสิทธิบัตร เลขที่ 13406, CARB/EPA18026
การรับรองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมPEFC
การการันตี6 เดือน (ไม่หลุด,ล่อน,อ้า)
สั่งซื้อขั้นตํ่า1 แผ่น
    • บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด1220 × 2440 × 4 มิลลิเมตร

Login