บริษัท สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด คือผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้อัดคุณภาพตราเข็มทิศ เราเป็นโรงงานเจ้าเดียวในไทยที่ได้จดสิทธิบัตรแล้ว

SINCHAROEN PLYWOOD

บริษัท สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด

แผ่นไม้อัดยาง

แผ่นไม้อัดยาง ดัดโค้ง

ลูกค้าที่ผ่านมา

ติดต่อเรา

บริษัท สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด
40/6 หมู่ 9 ต.ละหาร อ. บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี 11110

Login